2013-10-11: HPT och ATGs nya systembegränsningar

Publiceringsdatum: Oct 11, 2013 2:12:56 PM

ATG har beslutat sig för att införa begränsningar på hur många system man får lämna in per dag och spelform enligt nedan:

  • V75 – max 5 000 system

  • V86 – max 5 000 system

  • V64 – max 2 000 system

  • V65 – max 2 000 system

  • V5 – max 500 system

  • V4 – max 500 system

UPPDATERING: Med antal system räknas även flerbong, oavsett antal kuponger i filen. En uppdatering som stöder även detta kommer dyka upp längre fram. Använder man inte flerbong räcker dock denna uppdatering fullt ut.