2014-02-19: HPT 4.8

Publiceringsdatum: Feb 19, 2014 9:40:55 PM

Nu finns version 4.8 med stöd för V86 Express tillgänglig. Version 5 kommer snart bli tillgänglig i skarp version, och då kommer 4.8 endast vara till för dem som fortfarande använder Windows XP, eftersom Microsoft valt att upphöra med supporten av nyare program till detta operativsystem.

Det kan uppstå oförutsedda problem i samband med införandet av V86 Express, och HPT hoppas ni har överseende med dessa. Eventuella problem kommer givetvis åtgärdas snarast möjligt.