2013-11-24: Streckfördelning borttagen av ATG

Publiceringsdatum: Nov 24, 2013 11:48:46 AM

ATG har äntligen beslutat sig för att använda insatsfördelning som huvudmått för streckspelen, och streckprocent/streckantal är sedan den 18 november helt borttaget. Som användare av HPT kan det vara bra att tänka på följande:

    • Kolumnerna Streckprocent, Antal, Streckandel och Streckbarhet innehåller numera ingen eller irrelevant data.

    • Vill man ha en vettig snittrank behöver man göra en egen rankvariabelmall där inte streckprocent ingår.

    • Intervall-, Gruppintervall- och Rankreducering med streckprocent blir också meningslösa.

    • Simulerat värde efter varje avdelning på rättningsfliken funderar inte längre eftersom antalet streck numera är okänt.