2014-02-23: Version 5.0 släppt

Publiceringsdatum: Feb 23, 2014 11:44:48 AM

Nu finns äntligen version 5.0 i skarp version. Öppna download.hpt.nu i Internet Explorer för att installera. Ytterligare instruktioner finns på installationssidan. De som redan kör betaversionen kommer få uppdateringen automatiskt.

I och med detta kommer version 4.7 och 5.0 Beta 1 stängas ner inom kort. Version 4.8 kommer bara finnas för de som kör Windows XP, som tyvärr inte stöder HPT 5.

De viktigaste nyheterna i version 5 är följande:

Generellt

 • Möjlighet at ladda startlistorna en vecka bakåt i tiden.

 • Nytt analysverktyg under filmenyn där du kan se hur det gått i alla system du sparat på disk och dessutom exportera till Excel.

 • Profiler (Enkel, Standard, Komplett) för att enkelt visa just det du vill se i gränssnittet.

 • Det går nu att sortera flikarna på streckspelen med drag-and-drop.

Inställningar

 • Konfiguration av vilka flikar som ska visas på Enkelrader-fliken

 • Möjlighet att centralt ställa in automatisk uppdatering och reservhantering.

 • Konfiguration av vilka Rankvariabelreduceringar som ska visas.

 • Konfiguration för vilka kolumner som ska visa för DD/LD, Tvilling och Trio.

 • Inställningar för den nya rankvariabeln Spårrank där du kan få rank utifrån startspår.

 • Helt fri sättning av flerbong utan hänsyn till ATGs förutbestämda alternativ.

Streckspel

 • Möjlighet att namnge systemet

 • Nedräkning till nästa lopp

 • Information om Omsättning, pottstorlekar och genomsnittlig systemstorlek.

 • Nya reservhanteringsalternativ för s k Nästa rank.

 • Visning av antalet "System" enligt ATGs defintion.

 • Visning av differens i kostnad för senaste uppdatering av villkor.

 • Varning om man överskrider ATGs systembegränsningar.

Avdelningar

 • Sena kuskändringar markeras nu med fetstil och en röd NY-markering.

 • Insatsfördelning visas nu med två decimaler.

 • Odds visas som riktiga odds med två decimaler.

 • Streckbarhet är förbättrad och utgår nu från insatsfördelning, VP och alternativa insatsfördelningar.

 • Täckning visar nu både antal rader och procent med två decimal.

 • Klickar man på Snittrank för en häst kommer en popup med hästens samtliga rankpoäng.

 • Ny kolumn för Alternativ rank i de fall Egen rank inte räcker till.

 • Två kolumner för Alternativ insatsfördelning för de fall när ett lopp ingår i tre olika streckspel.

  • Välj flera hästar på en gång med högerklick (sortera på valfritt fält, högerklicka på startnumret och även alla längre upp i listan blir valda).

  • Sätt ABCD på flera hästar genom att högerklicka på rätt bokstav, motsvarande logik som för val.

Översikt

 • Kompaktare vy för bättre överskådlighet

 • Möjlighet att sätta Egen rank med både drag-and-drop och med pilar.

 • Reducering för Egen rank i gränssnittet för bekvämlighet.

  • Välj flera hästar på en gång med högerklick (sortera på valfritt fält, högerklicka på startnumret och även alla längre upp i listan blir valda).

  • Sätt ABCD på flera hästar genom att högerklicka på rätt bokstav, motsvarande logik som för val.

Enkelrader

 • Flerbong för målvinst sätts nu helt fritt, utan att vara begränsade av ATGs förutbestämda flerbongsalternativ.

 • Stöd för flerbong mot målvinst även på V4/V5

 • Möjlighet att sätta V6/V7/V8/Flerbong manuellt på enkelradsnivå.

 • Nya kolumner där man kan beräkna och visa varje rads potential på 1 och 2 fel.

Rankreducering

 • Ny rankvariabel, Tvillingandel.

 • Nya rankvariabler för senaste tre starterna (rekord, intjänat och vinster) .

 • Ny rankvariabel, Spårrank (utifrån egna inställningar, default finns på plats).

 • Ny rankvariabel, ABC-rank (A = 1, B = 2 osv)

 • Ny rankvariabel, Alternativ rank (funkar på samma sätt som Egen rank).

Rättning

 • Val att låta HPT automatiskt ta hänsyn till sena strykningar.

 • Val att rensa rättning/simulering.

 • Möjlighet att spela ljud när ett lopp är klart.

 • Val att under rättning bara visa de kuponger som fortfarande har vinstchans.

 • Nu visas antal rader med vinstchans, istället för antal kuponger, eftersom det förstnämnda är mer relevant.

DD/LD

 • Det går nu att använda rankvariabelmall.

 • Konfiguration av vilka kolumner som ska visas även för kombinationerna.

 • Nya, bättre mått för att hitta spelvärda kombinationer (V-Kvot, P-Kvot, Vxx-Kvot och Tvillingkvot).

Tvilling

 • Det går nu att använda rankvariabelmall.

 • Konfiguration av vilka kolumner som ska visas även för kombinationerna.

 • Nya, bättre mått för att hitta spelvärda kombinationer (V-Kvot, P-Kvot, Vxx-Kvot och DD/LD-Kvot).