2014-11-02: Ny version med efterlängtade förbättringar

Publiceringsdatum: Nov 02, 2014 6:8:15 PM

Nästa gång ni startar HPT ska det ske en uppdatering till version 5.11. Funkar det inte automatiskt kan man göra en ny installation enligt instruktionerna på installationssidan.

De viktigaste nyheterna i 5.11 är följande:

    • Man kan nu välja för vilka lopp vissa regler ska gälla (Multi-ABCD, gruppintervall och rankgruppintervall).

    • Om man inte väljer något antal på enskilde ABCD/Multi-ABCD kommer villkoret att hoppas över.

    • Egen rank kommer automatiskt sättas utifrån insatsfördelning vid uppstart och sorteras efter detta på Översikt-fliken. Det går också att direkt dra och släppa hästarna på Översikt-fliken för att ändra ranken.

    • Snabbare hämtning/öppning/kloning av system.